Vår historia

Vår resa, fram till nu......

Det började som en liten lampa som användes för att varna bilister på 60-talet, den fick namnet Blinkfyr. Lantbrukare Lars Olsson tog patent på produkten och började småskaligt producera denna i Lund. Denna kom på senare tid att ersättas av en hög kon med integrerad belysning som främst användes och används vid vägavstängning/vägarbeten.

Blinkfyrar etablerades alltså redan 1960 och då handlade det främst om Blinkfyren och avstängningsmaterial. Ungefär samtidigt i två andra delar av Sverige startade ett annat företag upp i Stockholm och Göteborg. De kom att kalla sig Focus Electronic och deras affärsidé var att utveckla digitala tids- och temperaturdisplayer. Under 90-talet börjar man exportera VMSer i hela Norden för trafik/ infrastruktur. Detta ledde vidare till kommersiella LED-displayer. I Göteborg såg det lite annorlunda ut, man satsade kraftigt på parkeringsledning, parkeringsutrustning för både garage och utomhusytor och till dessa olika typer av VMSer.

2013 köper Söderbergföretagen upp AB Blinkfyrar, nu ledande producent av vägmärken/skyltar, vägavstängning, digitala trafiklösningar, parkering och säkerhetsprodukter i Sverige samt med många patent i bagaget. 2016 förvärvar Söderbergföretagen Focus Electronic. Först 2020 förvärvas Focus Electronic in i Blinkfyrar och mixen av branschledande trafikprodukter, digitala tjänster och kommerisell LED genererar ett nytt grepp för Blinkfyrar.

Året innan, 2019,  tillsätts vår VD Elisabeth Nagy. Hennes stora fokus ligger på effektivisering och tillväxt.

Vi har nu varit sammanslagna ett par år och erbjuder pga varandras kompetenser ett brett erbjudande till marknaden - vägmärken, vägvisning/vägledning, säkerhetsprodukter av alla de slag, vägarbetsprodukter, cykelvägvisning, parkeringsvägledning, parkeringsintelligens, VMSer i alla former/digitala vägmärken samt stora informativa LED-displayer, oftast för kommerisellt bruk men också för kommunreklam utmed stora motorleder. Som grädde på moset har vi skapat en Projekt & Service-grupp som erbjuder sina tjänster inom projektledning/entreprenad men också drift- och underhåll / service.

Och dessutom har vi under Elisabeths ledning, effektiviserat våra interna processer och Supplychain. Detta har lett till fina resultat och hög och kvalitativ leveranssäkerhet med nöjda kunder som följd.

Vår resa fortsätter....................